Flutter Engine
_FlutterTaskRunner Struct Reference

Public Member Functions

 _FlutterTaskRunner (uint64_t task, const std::string &channel, const FlutterPlatformMessageResponseHandle *response_handle, const uint8_t *message, size_t message_size)
 
 ~_FlutterTaskRunner ()
 

Public Attributes

uint64_t task
 
std::string channel
 
const FlutterPlatformMessageResponseHandleresponse_handle
 
uint8_t * message
 
size_t message_size
 

Detailed Description

Definition at line 63 of file mock_engine.cc.

Constructor & Destructor Documentation

◆ _FlutterTaskRunner()

_FlutterTaskRunner::_FlutterTaskRunner ( uint64_t  task,
const std::string &  channel,
const FlutterPlatformMessageResponseHandle response_handle,
const uint8_t *  message,
size_t  message_size 
)
inline

Definition at line 70 of file mock_engine.cc.

76  : task(task),
78  response_handle(response_handle),
80  if (message_size > 0) {
81  this->message = static_cast<uint8_t*>(malloc(message_size));
82  memcpy(this->message, message, message_size);
83  } else {
84  this->message = nullptr;
85  }
86  }
const FlutterPlatformMessageResponseHandle * response_handle
Definition: mock_engine.cc:66
std::string channel
Definition: mock_engine.cc:65

◆ ~_FlutterTaskRunner()

_FlutterTaskRunner::~_FlutterTaskRunner ( )
inline

Definition at line 87 of file mock_engine.cc.

References action, args, callback, _FlutterPlatformMessageResponseHandle::channel, channel, FlutterPlatformMessage::channel, FlutterProjectArgs::custom_task_runners, _FlutterPlatformMessageResponseHandle::data_callback, engine, error, event, fl_json_message_codec_new(), fl_message_codec_encode_message(), fl_method_codec_decode_method_call(), fl_method_codec_encode_error_envelope(), fl_method_codec_encode_method_call(), fl_method_codec_encode_success_envelope(), fl_standard_method_codec_new(), fl_value_get_length(), fl_value_get_list_value(), fl_value_get_string(), fl_value_get_type(), fl_value_new_bool(), fl_value_new_map(), fl_value_set_string_take(), FL_VALUE_TYPE_STRING, FLUTTER_EXPORT, FlutterEngineCollectAOTData(), FlutterEngineCreateAOTData(), FlutterEngineDeinitialize(), FlutterEngineDispatchSemanticsAction(), FlutterEngineInitialize(), FlutterEngineMarkExternalTextureFrameAvailable(), FlutterEngineRegisterExternalTexture(), FlutterEngineRun(), FlutterEngineRunInitialized(), FlutterEngineRunsAOTCompiledDartCode(), FlutterEngineRunTask(), FlutterEngineSendKeyEvent(), FlutterEngineSendPlatformMessage(), FlutterEngineSendPlatformMessageResponse(), FlutterEngineSendPointerEvent(), FlutterEngineSendWindowMetricsEvent(), FlutterEngineShutdown(), FlutterEngineUnregisterExternalTexture(), FlutterEngineUpdateLocales(), FlutterEngineUpdateSemanticsEnabled(), FlutterPlatformMessageCreateResponseHandle(), FlutterPlatformMessageReleaseResponseHandle(), _FlutterEngineTexture::has_new_frame, kInternalInconsistency, kInvalidArguments, kOpenGL, kSuccess, message, FlutterPlatformMessage::message, message_size, FlutterPlatformMessage::message_size, name, FlutterProjectArgs::platform_message_callback, FlutterCustomTaskRunners::platform_task_runner, FlutterTaskRunnerDescription::post_task_callback, _FlutterPlatformMessageResponseHandle::released, response_handle, FlutterPlatformMessage::response_handle, result, FlutterTask::runner, send_response(), FlutterPlatformMessage::struct_size, task, FlutterTask::task, texture, FlutterRendererConfig::type, user_data, _FlutterPlatformMessageResponseHandle::user_data, and value.

87  {
88  if (response_handle != nullptr) {
89  EXPECT_TRUE(response_handle->released);
90  delete response_handle;
91  }
92  free(message);
93  }
const FlutterPlatformMessageResponseHandle * response_handle
Definition: mock_engine.cc:66

Member Data Documentation

◆ channel

std::string _FlutterTaskRunner::channel

Definition at line 65 of file mock_engine.cc.

Referenced by ~_FlutterTaskRunner().

◆ message

uint8_t* _FlutterTaskRunner::message

Definition at line 67 of file mock_engine.cc.

Referenced by ~_FlutterTaskRunner().

◆ message_size

size_t _FlutterTaskRunner::message_size

Definition at line 68 of file mock_engine.cc.

Referenced by ~_FlutterTaskRunner().

◆ response_handle

const FlutterPlatformMessageResponseHandle* _FlutterTaskRunner::response_handle

Definition at line 66 of file mock_engine.cc.

Referenced by ~_FlutterTaskRunner().

◆ task

uint64_t _FlutterTaskRunner::task

Definition at line 64 of file mock_engine.cc.

Referenced by ~_FlutterTaskRunner().


The documentation for this struct was generated from the following file: