Flutter Engine
FlutterAppDelegate.mm File Reference
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Headers/FlutterAppDelegate.h"
#import "flutter/fml/logging.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Headers/FlutterPluginAppLifeCycleDelegate.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Headers/FlutterViewController.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Source/FlutterAppDelegate_Test.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Source/FlutterEngine_Internal.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Source/FlutterPluginAppLifeCycleDelegate_internal.h"

Go to the source code of this file.

Variables

static NSString * kUIBackgroundMode = @"@"UIBackgroundModes"
 
static NSString * kRemoteNotificationCapabitiliy = @"@"remote-notification"
 
static NSString * kBackgroundFetchCapatibility = @"@"fetch"
 

Variable Documentation

◆ kBackgroundFetchCapatibility

NSString* kBackgroundFetchCapatibility = @"@"fetch"
static

Definition at line 16 of file FlutterAppDelegate.mm.

◆ kRemoteNotificationCapabitiliy

NSString* kRemoteNotificationCapabitiliy = @"@"remote-notification"
static

Definition at line 15 of file FlutterAppDelegate.mm.

◆ kUIBackgroundMode

NSString* kUIBackgroundMode = @"@"UIBackgroundModes"
static

Definition at line 14 of file FlutterAppDelegate.mm.