Flutter Engine
FlutterViewController_Internal.h File Reference
#include "flutter/fml/memory/weak_ptr.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Headers/FlutterViewController.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Source/FlutterKeySecondaryResponder.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Source/FlutterKeyboardManager.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Source/FlutterRestorationPlugin.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/ios/framework/Source/FlutterUIPressProxy.h"

Go to the source code of this file.

Namespaces

 flutter
 

Variables

FLUTTER_DARWIN_EXPORT NSNotificationName const FlutterViewControllerWillDealloc
 
FLUTTER_DARWIN_EXPORT NSNotificationName const FlutterViewControllerHideHomeIndicator
 
FLUTTER_DARWIN_EXPORT NSNotificationName const FlutterViewControllerShowHomeIndicator
 

Variable Documentation

◆ FlutterViewControllerHideHomeIndicator

FLUTTER_DARWIN_EXPORT NSNotificationName const FlutterViewControllerHideHomeIndicator

Definition at line 37 of file FlutterViewController.mm.

◆ FlutterViewControllerShowHomeIndicator

FLUTTER_DARWIN_EXPORT NSNotificationName const FlutterViewControllerShowHomeIndicator

Definition at line 39 of file FlutterViewController.mm.

◆ FlutterViewControllerWillDealloc

FLUTTER_DARWIN_EXPORT NSNotificationName const FlutterViewControllerWillDealloc

Definition at line 36 of file FlutterViewController.mm.