Flutter Engine
FlutterDartProject.mm File Reference
#import "flutter/shell/platform/darwin/macos/framework/Headers/FlutterDartProject.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/macos/framework/Source/FlutterDartProject_Internal.h"
#include <vector>
#include "flutter/shell/platform/common/engine_switches.h"

Go to the source code of this file.

Variables

static NSString *const kICUBundlePath = @"@"icudtl.dat"
 
static NSString *const kAppBundleIdentifier = @"@"io.flutter.flutter.app"
 
NSString * _assetsPath
 
NSString * _ICUDataPath
 

Variable Documentation

◆ _assetsPath

NSString* _assetsPath
Initial value:
{
NSBundle* _dartBundle

Definition at line 15 of file FlutterDartProject.mm.

◆ _ICUDataPath

NSString* _ICUDataPath

Definition at line 18 of file FlutterDartProject.mm.

◆ kAppBundleIdentifier

NSString* const kAppBundleIdentifier = @"@"io.flutter.flutter.app"
static

Definition at line 13 of file FlutterDartProject.mm.

◆ kICUBundlePath

NSString* const kICUBundlePath = @"@"icudtl.dat"
static

Definition at line 12 of file FlutterDartProject.mm.