Flutter Engine
FlutterTextInputPlugin.mm File Reference
#import "flutter/shell/platform/darwin/macos/framework/Source/FlutterTextInputPlugin.h"
#import <objc/message.h>
#import "flutter/shell/platform/darwin/common/framework/Headers/FlutterCodecs.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/macos/framework/Source/FlutterTextInputModel.h"
#import "flutter/shell/platform/darwin/macos/framework/Source/FlutterViewController_Internal.h"

Go to the source code of this file.

Variables

static NSString *const kTextInputChannel = @"@"flutter/textinput"
 
static NSString *const kSetClientMethod = @"@"TextInput.setClient"
 
static NSString *const kShowMethod = @"@"TextInput.show"
 
static NSString *const kHideMethod = @"@"TextInput.hide"
 
static NSString *const kClearClientMethod = @"@"TextInput.clearClient"
 
static NSString *const kSetEditingStateMethod = @"@"TextInput.setEditingState"
 
static NSString *const kUpdateEditStateResponseMethod = @"@"TextInputClient.updateEditingState"
 
static NSString *const kPerformAction = @"@"TextInputClient.performAction"
 
static NSString *const kMultilineInputType = @"@"TextInputType.multiline"
 

Variable Documentation

◆ kClearClientMethod

NSString* const kClearClientMethod = @"@"TextInput.clearClient"
static

◆ kHideMethod

NSString* const kHideMethod = @"@"TextInput.hide"
static

◆ kMultilineInputType

NSString* const kMultilineInputType = @"@"TextInputType.multiline"
static

◆ kPerformAction

NSString* const kPerformAction = @"@"TextInputClient.performAction"
static

Definition at line 22 of file FlutterTextInputPlugin.mm.

◆ kSetClientMethod

NSString* const kSetClientMethod = @"@"TextInput.setClient"
static

◆ kSetEditingStateMethod

NSString* const kSetEditingStateMethod = @"@"TextInput.setEditingState"
static

◆ kShowMethod

NSString* const kShowMethod = @"@"TextInput.show"
static

◆ kTextInputChannel

NSString* const kTextInputChannel = @"@"flutter/textinput"
static

Definition at line 13 of file FlutterTextInputPlugin.mm.

◆ kUpdateEditStateResponseMethod

NSString* const kUpdateEditStateResponseMethod = @"@"TextInputClient.updateEditingState"
static

Definition at line 21 of file FlutterTextInputPlugin.mm.